Dit lyse og mørke sind

Når man får børn, inviterer man også sårbarheden ind i sit liv. En sårbarhed som kan føles ligesom angst.

Angst som i – tanker

Angsten for at miste.

Angsten for at overse ”noget”, man burde have set.

Angsten for ikke at slå til – gøre det godt nok.

Angsten for ikke at leve tiden ud.

Tankerne løber fra dig … Du er midt i erkendelsen af ”Det totale tab af kontrol”.

Denne sårbarhed kan få dig til at ændre dit syn på dig selv – på godt og på ondt. På dit sind, dine kræfter, din berettigelse. På den du er og gerne vil være.

Mange af os har måske kun kendt til det lyse sind indtil nu – mærket ”det mørke”, men ikke tillagt det særlig betydning. På et tidspunkt kan det være en hjælp at forholde sig til, at du både indeholder det lyse og det mørke. Og på hvor meget du skal bruge dine tænker på hvad.

De metakognitive kalder det ” at få kontrol over sin tænkning”. Hvor længe man tænker og hvor meget. Ikke så meget på hvad. Det er noget man godt selv kan gå i gang med, hvis sårbarheden stadig ”bare” er den helt naturlige sårbarhed.

Spørg fx dig selv:

”Hvad er fordelen ved, at jeg tænker så meget? ” ”Hvad gør det ved mig følelsesmæssigt at tænke konstant og hele tiden? ” ”Er det noget, jeg kan stoppe med? ”

Måske skal du hver dag sætte tid af til at ”få lov til at tænke? Og så lade det ligge, når de 15 minutter er gået. Så har man accepteret, at det er et behov man har, men samtidig noget man begynder at få kontrol over. Og den naturlige balance mellem det lyse og det mørke sind vil bevares eller forsigtigt genetableres.

FacebookTwitterGoogle+