Unge

Jeg har mange års erfaring i samtaler med unge og tilbyder effektfuld terapi i et trygt rum.

Rent udviklingsmæssigt kan der ikke sættes en eksakt alder på, hvornår du går fra at være barn til at være ung. Tit vil én af indikatorerne dog være, at den unge reagerer mere markant på mistrivsel end mindre børn gør.

Den unge mister på en måde et ”filter”, da den biologiske proces, der også er i spil på det her tidspunkt, tager meget af deres energi.

Tegn på begyndende mistrivsel hos den unge kan være:

  • effektfuld terapiTiltagende skolefravær
  • Vrede, tristhed og/eller isolation – derhjemme og/eller socialt
  • Selvskade
  • Spiseforstyrrelser
  • Angst – i forhold til afleveringsopgaver/eksaminer, socialt og fysisk.
  • Lavt selvværd
  • ”Dårligt selskab”
  • Misbrug

Unge er, trods deres naturlige og udviklingsbetingede adskillelsesproces fra deres vigtigste voksne, stadig meget loyale overfor og afhængige af deres forældre i sådan en situation. Det betyder, at det er vigtig for dem at vide, at I som forældre stadig tror på dem og kan rumme dem selv i de mest provokerende episoder.

Hvordan er mit samarbejde med den unge?

Modsat det mindre barn, kan den unge have brug for en stor grad af fortrolighed og gentagen forsikring om, at det han/hun snakker med mig om, bliver hos mig.

Det er derfor mere sjældent end tit, at forældrene inddrages direkte i et samtaleforløb med den unge. Opbakningen fra forældrenes side til dette fortrolige rum, betyder til gengæld meget for den unges tro på og motivation for at skabe ændringer.

Skalaer, billeder/videoer, hjemmeopgaver og artikler om emnet, vil være gennemgående i et sådant forløb.

Ved begyndende tegn og tro på hos den unge, at der faktisk er ved at ske nogle ændringer og hverdagen igen viser sig ”genkendelig” og overskuelig, vil forældrene oftest, af den unge selv, blive inviteret ind i rummet.

Et samtaleforløb med den unge vil oftest være længere end med et barn. Både fordi de har levet et længere liv, men ikke mindst fordi de har fået evnen til at reflektere og ræsonnere.

Tit vil 8-10 samtaler være tilstrækkeligt til at få skabt en varig forandring.

FacebookTwitterGoogle+